Hospice Magyarországon PDF Nyomtatás E-mail
2008. október 18. szombat, 16:40

A Hospice hazánkban

    A rákbetegség hazánkban drámai képet mutat, Magyarországon évente 36.000 ember hal meg rákos eredetű fájdalmaktól, tünetektől kísérve  A már nem gyógyítható, de gyakran hosszú ideig tartó szenvedéseik miatt tüneteik enyhítését igénylő emberek ellátására az átalakuló és gondokkal küszködő hazai egészségügy nem alakított ki hatékony rendszert. A 'csupán' tüneti terápiára szoruló szenvedők többnyire a költséges, gyógyító kórházi osztályok beteglétszámát növelik, vagy ápolási osztályon fekve, elmagányosodva, a speciális terápiát nélkülözve, emberi méltóságuktól megfosztva fejezi be életét.

    Hazánkban, 1991-ben, a Polcz Alaine által vezetett Magyar Hospice Alapítvány megalakulásával jelent meg a hospice szemléletű ellátás. A kezdetben még csak néhány önkéntes által elindított otthoni ápolás után sorra alakultak Magyarországon a hospice gondozást különböző ellátási formákban (otthonápolást, palliatív kórházi osztályt és a kettőt együtt) nyújtó hospice szervezetek. A szervezetek növekvő számának és az őket életre hívó társadalmi igény erősségének köszönhetően 1995-ben megalakult a hazai hospice szervezeteket Magyar Hospice-Palliatív Egyesület.

    Az új, 1997-es egészségügyi törvény megalkotásában - szakértőként - már a hospice mozgalom képviselői is részt vehettek, így az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről külön paragrafust szentel a haldoklók gondozásának.

'(1) A haldokló beteg gondozásának (a továbbiakban hospice ellátás) célja a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő személy testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának halálig való megőrzése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti cél érdekében a beteg jogosult fájdalmának csillapítására, testi tüneteinek és lelki szenvedésének enyhítésére, valamint arra, hogy hozzátartozói és a vele szoros érzelmi kapcsolatban levő más személyek mellette tartózkodjanak.
(3) A hospice ellátást lehetőség szerint a beteg otthonában, családja körében kell nyújtani.
(4) a hospice ellátás magában foglalja a haldokló beteg hozzátartozóinak segítését a beteg ápolásában, továbbá lelki gondozásukat a betegség fennállása alatt és a gyász időszakában.'

    Több, mint egy évtizedes munka után 2004-ben végre megszülettek a hospice tevékenységet szabályozó jogszabályok, állami fejlesztési koncepció készült, mely szerint megindulhat a hospice szervezetek modell jellegű, kísérleti finanszírozása. (Lásd: Lobbi) Ezzel megteremtődött az esélye annak, hogy a hospice a közegészségügy integráns részévé váljon és a hospice ellátás igénybe vétele egyenlő eséllyel legyen elérhető mindenki számára.

    Magyarországon jelenleg 49 hospice szervezet működik, a hazai hospice szervezetek megalakulásuk óta közel 13 ezer beteget kísértek el a halálig. (További infó a www.hospice.hu oldalon)

Állami fejlesztési koncepció a hospice ellátás kiterjesztésére

    Magyarországon 16 éve jelen van a gyógyíthatatlan betegek ellátását és családtagjaik támogatását felvállaló hospice mozgalom, de a munkát végző maroknyi szakember a rászorulóknak csupán a töredékét tudja ellátni. Eddig a betegellátás anyagi bázisát a pályázatok és adományszervezés teremtették meg, az államilag finanszírozás nagyon csekély mértékben járult hozzá a szervezetek fenntartásához. A mozgalom évek óta komoly érdekképviseleti munkát végez annak érdekében, hogy a hospice ellátás a közegészségügy integráns részeként, az esélyegyenlőséget alapul véve, mindenki számára hozzáférhető legyen. Az ehhez szükséges jogi háttér azonban 2004-ig hiányzott.

    Magyar Hospice Alapítvány főszerepet játszott abban a folyamatban, melynek a hospice ellátást eddig non-profit keretek között végző szervezetek tapasztalatai alapján a társadalombiztosítás és a szaktárca kialakította fejlesztési koncepcióját. Az elmúlt években az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium is rendkívül komoly lépeseket tett annak érdekében, hogy a hospice ellátás jogszabályi és finanszírozási háttere megszülessen.

    A Magyar Hospice Alapítvány, az OEP és az Open Society Institute konferenciát szervezett ez év áprilisában az új finanszírozási koncepció végleges formájának kialakítására, valamint egy széleskörű szakmai összefogással megszülető országos szintű stratégia kidolgozására. A konferencia publikált részletes záródokumentuma minden illetékes hatóság és szakmai szervezet vezetőségéhez eljutott. A konferencián a résztvevők javaslatokat fogalmaztak meg a következő öt évre, a záródokumentum részletesen kitér a jogi szabályozás, a finanszírozás, az ellátórendszer strukturális fejlesztése, valamint az oktatás és szemléletformálás fontos kérdéseire. A dokumentum által megfogalmazott legfontosabb cél: 2009-re 70%-os kötelező társadalombiztosítási finanszírozással valósuljon meg a rászorulók közel felének magas színvonalú ellátása.

    Az áttörés egyik legfontosabb eredménye, hogy 2003. év végétől egy kétéves modellprogram keretében, félévente 300 millió forintos keretből támogatja az OEP a rákbetegek és hozzátartozóik otthoni hospice ellátását végző szolgáltatók és kórházi hospice részlegek működését, az első 27 hospice egység kiválasztása pályázati úton történt. A gyógyíthatatlan betegek ellátását évtizedekre meghatározó fejlesztési koncepció megszületésében nem méltányolható eléggé az illetékes állami szervek vezetőinek támogatása, akik elkötelezett munkájukkal lehetővé tették a hospice ellátás kiterjesztését Magyarországon.

Módosítás: ( 2008. december 15. hétfő, 18:34 )
 

Jelenlévők

Oldalainkat 7 vendég böngészi

Belépés